1. Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt równoboczny o boku 6 cm . Wysokość tego graniastosłupa ma długość 10 cm . Oblicz łączną długość krawędzi tego graniastosłupa .

2. a. Podstawą graniastosłupa prostego o wysokości 12 cm jest równoległobok o bokach długości 5,5 cm i 3 cm . Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa .
b. Obwód podstawy graniastosłupa prostego jest równy 10 cm , wysokość graniastosłupa wynosi 3,5 cm . Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa .
c. Pole powierzchni całkowitej pewnego graniastosłupa prostego jest równe 120 cm ² . Wysokość graniastosłupa wynosi 5 cm , a obwód podstawy jest równy 20 cm . Jakie jest pole podstawy tego graniastosłupa ?

1

Odpowiedzi

2010-03-03T21:14:10+01:00
1) 6cm*9+10*3=192
2a)5,5*12*2+3*12*2=66*2+36*2=132+72=204
2b)Zakładając, że podstawą jest kwadrat to będzie tak: 10/4=2,5
2,5*10*4=100

1 1 1