Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-20T17:46:15+02:00
Napisz równania reakcji :
A) spalania całkowitego pentanu:
C₅H₁₂ + O₂ → CO₂ + H₂O
po uzgodnieniu:
C₅H₁₂ + 8O₂ → 5CO₂ + 6H₂O

B) półspalania heksanu:
C₆H₁₄ + O₂ → CO + H₂O
po uzgodnieniu:
2C₆H₁₄ + 13O₂ → 12CO + 14H₂O

C)spalania niecałkowitego dekanu:
C₁₀H₂₂ + O₂ → C + H₂O
po uzgodnieniu:
2C₁₀H₂₂ + 11O₂ → 20C + 22H₂O

powinno być dobrze :)
5 5 5
2009-10-20T18:27:45+02:00
A) spalanie całkowite pentanu:
C5H12 + 8O2 -------> 5CO2 + 6H2O

b) półspalanie heksanu:
C6H14 + 6,5O2 ------> 6CO + 7H2O/*2
2C6H14+ 13O2 -------> 12CO + 14H2O

c) spalanie nie całkowite dekanu:
C10H22 + 5,5O2 -------> 10C + 11H2O/*2
2C10H22 + 11O2 -------> 20C + 22H2O

PS.: Pozdrawiam;]].
4 5 4
2009-10-20T20:28:04+02:00
A) Spalanie całkowite pentanu:
C5H12 + 8 O2 --------> 5 CO2 + 6 H20
Półspalanie pentanu:
C5H12 + 11/2 O2 ------> 5 CO + 6 H20/*2
2 C5H12 + 11 O2 ------> 10 CO + 12 H20
Spalanie niecałkowite pentanu :
C5H12 + 3 O2 --------> 5 C + 6 H2O

B)Spalanie całkowite heksanu:
C6H14 + 19/2 O2 ------> 6 CO2 + 7 H20/*2
2 C6H14 + 19 O2 ------> 12 CO2 + 14 H20
Półspalanie heksanu:
C6H14 + 13/2 O2 ------> 6 CO + 7 H2O/*2
2 C6H14 + 13 O2 --------> 12 CO + 14 H2O
Spalanie niecałkowite heksanu:
C6H14 + 7/2 O2 -----> 6 C + 7 H2O/*2
2 C6H14 + 7 O2 -------> 12 C + 14 H2O

C)Spalanie całkowite dekanu:
C10H22 + 31/2 O2 -------> 10 CO2 + 11 H2O/*2
2 C10H22 + 31 O2 ----> 20 CO2 + 22 H2O
Półspalanie dekanu:
C10H22 + 21/2 O2 -------> 10 CO + 11 H20/*2
2 C10H22 + 21 O2 ---------> 20 CO + 22 H20
Spalanie niecałkowite dekanu:
C10H22 + 11/2 O2 --------> 10 C + 11 H20/*2
2 C10H22 + 11 O2 -------> 20 C + 22 H20
5 4 5