Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne.

Działania :
a) 6(x-4)-2
b)2(x+1)-3(x-1)
c) -3(y-2)+4(y+2)
d) 5(x-y-1)-4(x+2)
e) 2(3a+b)-2(a-b)
f) jedna druga (4x-4)-2x
g) x(x-1)-3(x do potęgi drugiej -x)
h) 5a(a-3)-3a(a-5)
i) 3x (x+ jedna trzecia y)-2y(jedna druga x- jedna druga)

Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie .

2

Odpowiedzi

2010-03-03T18:38:57+01:00
A) 6x-24-2=6x-26
b) 2x+2-3x+3
c) -3y+6+4y+8
d) 5x-5y-5-4x-2
e)6a+2b-2a+2b
f) 2x-2-2x= -2
g)x^-x-3x^+3x
h)5a^-15a-3a^+15a=2a^
i)3x^+xy-xy-y= 3X^-y

^( do potęgi 2)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T18:39:28+01:00
A) 6(x-4)-2=6x-24-2=6x-26
b)2(x+1)-3(x-1)=2x+2-3x+3=-x+5
c) -3(y-2)+4(y+2)=-3y+6+4y+8=y+14
d) 5(x-y-1)-4(x+2)=5x-5y-5-4x-8=x-5y-13
e) 2(3a+b)-2(a-b)=6a+2b-2a+2b=4a+4b
f) jedna druga (4x-4)-2x=2x-2-2x=-2
g) x(x-1)-3(x²-x)=x²-x-3x²+3x=-2x²+2x
h) 5a(a-3)-3a(a-5)=5a²-15a-3a²-15a=2a²-30a
i) 3x (x+ ⅓y)-2y(½x- ½)=3x²+xy-xy+y=3x²+y ten ostatni przykład to nie wiem czy jest dobrze