Odpowiedzi

2009-10-20T18:17:55+02:00
W praktyce różnice miedzy kalwinizmem a luteranizmem były bardziej w zakresie organizacji i dyscypliny. Szwajcarska rewolucja miast wytworzyła model autonomicznej gminy, którą przejął kościół kalwina. Kalwin uważał, że władza świecka powinna być podporządkowana kościołowi, i jak on służyć państwu. W gminie genewskiej nastąpiło swego rodzaju połączenie władz świeckich i kościelnych. Była to organizacja świecko-kościelna. Gminą władał konsystorz a decyzje podejmowano kolegialnie. Władza w gminach należała do najbogatszych i najbardziej wpływowych. Poddał członków gminy surowej dyscyplinie np.: zakaz małżeństw mieszanych wyznaniowo. Gmina interweniowała nawet w najbardziej prywatne sprawy. Rola prezbiteriów w gminach kalwińskich pozwala nazwać ten typ kościoła ewangelicko-reformowalnych prezbiterialnymi w przeciwieństwie do episkopalnego. Pewien demokratyzm przy wyborze władz, samorządowych, jak również prawo oporu wobec władzy. Kalwin ustanowił cztery urzędy kościelne: pastorowie, doktorzy, diakoni oraz konsystorzy. Bardzo zwarty i prężny kościół w ten sposób stworzono.

2 4 2