Wypisz - epitety ,porównania uosobienie co to jest i przykłady.
kiedy zaczyna się wiosna,lato,jesień,zima i ile maja dni.
alfabet.
ile dni maja luty, styczeń wszystkie miesiące.!
i przypadki z odmianą mucha. czyli mianownik-mucha i tak dalej i pytania do tego np.mianownik-kto co.
daje naj i spam.!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T18:47:53+01:00
Epitety- są to określenia rzeczownika np. czerwona sukienka lub czarny kot.

porównanie- zastosowanie dwóch wyrazów lub wypowiedzeń zwykle połączonych słowem JAK, JAKBY, JAKO, NIBY np. miał niebieską bluzę JAK niebo.

uosobienie- (personifikacja) -nadawanie zwierzętom bądź przedmiotom cech ludzkich np. rzekła papuga.

Wiosna-21 marzec
Lato- 22 czerwiec
Jesień- 22 wrzesień
Zima- 22 grudzień

alfabet: A ,Ą , B , C , Ć , D , E , Ę , F , G, H , I , J , K , L , Ł , M , N , Ń , O , Ó , P , R , S , Ś , T , U , W , Y , Z , Ź , Ż


styczeń 31
luty 28 lub 29 (w roku przestępnym)
marzec 31
kwiecień 30
maj 31
czerwiec 30
lipiec 31
sierpień 31
wrzesień 30
październik 31
listopad 30
grudzień 31


M. (kto? co?) -mucha
D. (kogo? czego?) -muchy
C.(komu? czemu?)-musze
B(kogo?co?)-muchę
N.(z kim? z czym?)-muchą
Msc.(o kim? o czym?)- musze
W.(hej! lub o!)-mucho!
9 4 9
2010-03-03T18:53:29+01:00
Epitet- artystyczny środek poetycki, określenie rzeczownika. Może byc wyrażony przymiotnikiem (najczęściej), przysłówkiem lub imiesłowem. Przykłady: "czerwona mucha", "duży koń", "brzyttkie oczy".

Porównanie- próba opisu jakiegoś zjawiska , przedmiotu, pojęcia poprzez wskazanie na jego podobieństwo do innego zjawiska, przedmiotu, pojęcia. Dwa człony porównania połaczone sa najczęściej: jak, jakby, niby, niczym, podobnie, tak. Przykłady: "ręka jak martwa gałąź".

Styczeń 31, luty 28, 29-co 4 lata, marzec 31, kwiecień 30, maj 31, czerwiec 30, lipiec 31, sierpień 31, wrzesień 30, pażdziernik 31, listopad 30 i grudzień 31.

Mianownik- kto?co?- mucha
Dopełniacz- komu?czemu?- musze
celownik- kogo?czego?- muchy
biernik- kogo?co?- muchę
narzędnik- z kim?z czym? z muchą
miejscownik- o kim?o czym?- o musze
wołacz- O!- mucha/mucho
3 5 3