Odpowiedzi

2010-03-03T19:07:17+01:00
-Gąbki - typ osiadłych bezkręgowców, uważanych za najprymitywniejsze zwierzęta wielokomórkowe.
-Zbudowane są z trzech rodzajów komórek: choanocytów o kształcie cylindrycznym
-są zróżnicowane zależnie od budowy na trzy warianty: askon, cechujący się kształtem workowato wydłużonym z wylotem (oskulum) w górnej części, pokryty od zewnątrz pinakocytami, od wewnątrz choanocytami; sykon, o grubszych ściankach wyścielonych wewnątrz i na zewnątrz pinakocytami, gdzie choanocyty tworzą jedynie wyściółkę komór bocznych; leukon, posiadający choanocyty wyłącznie w komorach rozmieszczonych licznie w ściankach ciała. Gąbki nie mają zdolności poruszania się.
-Gąbki występują w wodach całej kuli ziemskiej, głównie w morzach i oceanach. W przyrodzie pełnią rolę biofiltrów, wchłaniając szczątki organiczne.

Najważniejsze wiadomości
Myslę że pomogłam
21 4 21
2010-03-03T19:07:58+01:00
Gąbki są to organizmy wielokomorkowe, które prowadzą osiadły tryb życia. Są nazywane prymitywnymi,ponieważ mają prymitywne tkanki i narządy. Gąbki są żywymi biofiltrami wody(przez dzień mogą przefiltrować około 30l wody).
29 3 29