Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T18:44:19+01:00
Podwójne autorstwo Biblii polega na tym, że napisał ją Bóg i człowiek natchniony.
Bóg w Biblii mówi nam o życiu Jezusa jak i o czasach przed jego narodzeniem, czyli m.in. stworzeniu świata. Biblia jest wiarygodna, ponieważ została napisana przez ludzi, którzy widzieli to wszystko.
8 4 8
2010-03-03T22:07:54+01:00
Wyjaśnij na czym polega podwójne autorstwo Bibli?

Polega ono na tym, że Biblie SPISALI autorzy NATCHNIENI przez Boga, który jest jej właściwym autorem.

Jaką prawdę przekazuje Bóg za pośrednictwem Bibli?

Bóg za pośrednictwem Bibli przekazuje prawdę wiary

Dlaczego przekaz biblijny jest wiarygodny?

Przekaz biblijny jest wiarygodny ponieważ Biblie tworzą teksty stworzone przez różne, nie związane z sobą osoby które opisują te same wydarzenia nie przecząc sobie. Mimo różnicy w czasie w którym pisane były wszystkie te "opowiadania" razem tworzą spójną całość.
6 5 6