Jest to zad. 106 str 58 z ćwiczeń chemia nowej ery do 2 gimnazjum(ciemno niebieska książka)

zadanie dotyczy wkleiki ze środka ćwiczenia muszą być też równania reakcji!!

zad. zaczyna się wytnij i ułóż kostki domina, tak aby wzór soli był na pierwszym polu......

pomocy!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:41:54+01:00

o to chodzi?


a)KCl----->(nad strzałką H2O) K (na górze +) + Cl (na górze -)
chlorek potasu dysocjuje na kation potasu i anion chlorkowy
b) Mg(NO3)2 ----->(nad strzałką H2O) Mg (na górze 2+) + 2NO3(na górze -)
azotan(V)magnezu dysocjuje na kation magnezu i aniony azotowe(V)
c) Fe2(SO4)3--------->2 Fe(na gorze3+)+3 SO4(na gorze2-)
siarczan (VI) żelaza (III) dysocjuje na kationy żelaza i aniony siarczanowe (VI)
d)Al(NO3)3----->(nad strzałką H2O) Al (na górze 3+) + 3NO3 (na górze -)
azotan (v) glinu dysocjuje na kation glinu i aniony azotowe (v)
e) Na2CO3----->(nad strzałką H2O)2 Na(na gorze+) + CO3(na gorze 2-)
węglan sodu dysocjuje na kation sodu i anion węglanowy
f) K2S---->(nad strzałką H2O) 2K(na górze +) + S(na górze 2-)
siarczek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony siarczkowe
g)(NH4)3PO4---->(nad strzałką H2O)3 NH4(na gorze+)+PO4(na gorze3-)
fosforan (v) amoniaku dysocjuje na kation amoniaku i anion fosforanowy (v)

5 4 5