Napiszcie mi opowiadanie z tego tematu plis na jutro tylko nie z pisywać zdań
,,Przez swoje Obiawienie >>Bóg niewidzialny w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obiecuje z nimi,by ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej>>(Dei Verbum).[.....]Odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara",,Pismo święte nazywa odpowiedż człowieka obawjającemu się Bogu >> poszłuseństwem wiary >> Pan Bóg na przestrzeni historii zbawienia obiawja się człowiekowi w rozmaity sposób.Najpierw czyni to przez stworzony świat.Pozwala poznać siebie także przez pośredników-aniołów,proroków-oraz przez znaki i słowa.Pełnię Objawienia przyniósł Pan Jezus.Tylko On zna Ojca i może pokazać Go innym,ponieważ:,, Boga nikt nigdy nie widział,Jednorodzony Bóg [....] o Nim pouczył"Jezus Chrystus ujawnił,Kim jest Bóg Ojciec,jakie są Jego plany względem człowieka.Ukazał także,kim jest człowiek,co ma czynić,aby żyć w przyjaźni z Ojcem i dostąpić zbawienia.Odkrywał zatem prawdę o Bogu i człowieku,przyniósł Dobrą Nowinę o zbawieniu.Prawdy te utrwalone zostały w księgach Nowego Testamentu.Działając pod natchnieniem Ducha Świętego,autorzy Nowego Testamętu,ukazali Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza,Syna Bożego,który swoim życiem,a zwłaszcza męką,śmiercią.Zmarwychstaniem odkupił i zabawił ludzkość>Jednocześnie skomętowali i wyjaśnili naukę Jezusa.Odpowiadali na pytania,problemy,pojawiające się wśród tych,którzy uwierzyli.Ich mozolnej pracy przyświecało pragnienie,aby słowo Boże zawarte w księgach Nowego Testamentu było,,mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego",niosło radość i nadzieję zbawienia.Przyjmując świadectwo autorów Nowego Testamętu,każdy człowiek będzie mógł wejść we wspólnotę z Bogiem Ojcem i Jego Synem-Jezusem Chrystusem.Objawienie zawarte w księgach Nowego Testamętu jest zatem wezwaniem do wiary,która zapewnia zbawienie.Jest prawdziwe Dobrą Nowiną dla każdego człowieka,który je przyjmuie.

1

Odpowiedzi

2010-03-04T17:42:07+01:00
Odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara",,Pismo święte nazywa odpowiedż człowieka obawjającemu się Bogu >> poszłuseństwem wiary >> Pan Bóg na przestrzeni historii zbawienia obiawja się człowiekowi w rozmaity sposób.Najpierw czyni to przez stworzony świat.Pozwala poznać siebie także przez pośredników-aniołów,proroków-oraz przez znaki i słowa.Pełnię Objawienia przyniósł Pan Jezus.Tylko On zna Ojca i może pokazać Go innym,ponieważ:,, Boga nikt nigdy nie widział,Jednorodzony Bóg [....] o Nim pouczył"Jezus Chrystus ujawnił,Kim jest Bóg Ojciec,jakie są Jego plany względem człowieka.Ukazał także,kim jest człowiek,co ma czynić,aby żyć w przyjaźni z Ojcem i dostąpić zbawienia.Odkrywał zatem prawdę o Bogu i człowieku,przyniósł Dobrą Nowinę o zbawieniu.Prawdy te utrwalone zostały w księgach Nowego Testamentu.Działając pod natchnieniem Ducha Świętego,autorzy Nowego Testamętu,ukazali Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza,Syna Bożego,który swoim życiem,a zwłaszcza męką,śmiercią.Zmarwychstaniem odkupił i zabawił ludzkość>Jednocześnie skomętowali i wyjaśnili naukę Jezusa.Odpowiadali na pytania,problemy,pojawiające się wśród tych,którzy uwierzyli.Ich mozolnej pracy przyświecało pragnienie,aby słowo Boże zawarte w księgach Nowego Testamentu było,,mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego",niosło radość i nadzieję zbawienia.Przyjmując świadectwo autorów Nowego Testamętu,każdy człowiek będzie mógł wejść we wspólnotę z Bogiem Ojcem i Jego Synem-Jezusem Chrystusem.Objawienie zawarte w księgach Nowego Testamętu jest zatem wezwaniem do wiary,która zapewnia zbawienie.Jest prawdziwe Dobrą Nowiną dla każdego człowieka,który je przyjmuie.
1 5 1