Kula o promieniu 10 cm i prostopadłościan, którego jedna ze scian ma wymiary 8cm i 12,5 cm . mają taką samą objętość. Oblicz, ile razy pole powierzchni prostopadłościanu jest większe od pola powierzchni kuli.Zapisz obliczenia. W obliczeniach przyjmij za pi=3. Wynik zaokrąglij do części dziesiętnych
Wzory do kuli: V=4/3 pi r do sześcianu
P=4pi r do kwadratu
r-promień kuli

jak najszybciej !! :(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T11:34:40+01:00
V kuli=⁴/₃πr³=⁴/₃×3×10³=4000cm³
4000cm³=8×12,5h
h=4000:100
h=40cm= wysokosc prostopadłoscianu
pole kuli=4πr²=4×3×10²=1200cm²
pole prostopadłoscianu=2×8×12,5+2×8×40+2×40×12,5=200+640+1000=1840cm²
1840:1200≈1,53 razy wieksze jest pole prostopadłoscianu od pola kuli