Proszę o przetłumaczenie tych zdań

1.What time are the group leaving the hotel on Saturday morning
2.When are they watching the filming of a jeans commercial
3.Where are they having lunch
4.Who is taking them to the Science Museum
5.Which museum is Laura going to
6.Is Tomek going to the Science Museum
7.How long are they spending at the museums
8.When are they leaving for the theatre

Tylko proszę nie z translatorów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T12:11:21+01:00
1.)Jaki (co) czas są grupa (grupowy) pozostawiający hotel na Sobocie rano (poranny)

2.)Kiedy są one obserwujący nakręcanie filmu *jeans* reklama (handlowy)

3.)Gdzie są one mający (istnienie) lunch (jeść lunch)

4.).Kto (który) bierze & (oni) do Nauki Muzeum (muzealny)

5.)Który muzeum jest *Laura* udający się (idący; chodzenie; wybierający się)

6.)Jest *Tomek* udający się (idący; chodzenie; wybierający się) do Nauki Muzeum (muzealny)

7.)Jak długi (długo) są one spędzający (wydający; spędzanie; wydawanie) przy muzeach

8.)Kiedy są one pozostawiający (odjeżdżający; odjazd) dla teatru


1 5 1