Aby ochroniç ogród od wiatru, postawiono parkan. Powierzchnia
tego parkanu z jednej strony wynosi 23 m2. Parkan nale˝y pomalowaç
dwukrotnie po obu stronach. Cena jednej puszki – takiej
jak na rysunku – wynosi 12 zł. Oblicz, ile trzeba zapłacić za puszki
z farbà potrzebnà do pomalowania parkanu.
Zapisz obliczenia.

I był tam obok rysunek ze 1l farby wystarcza na 10 m2.

2

Odpowiedzi

2010-03-03T18:47:49+01:00
2x2x23m²=4x23m²=92m²
92m²:10m²/l=9,2l≈10l
10lx12zł=120zł

odp: Na pomalowanie parkanu trzeba wydać 120zł
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T18:48:56+01:00
23 m2 * 4 = 92m2

92 : 10 = 9 r. 2 w zaokrągleniu 10

10 * 12 = 120

odp.:Za puszki farby należy zapłacić 120 zł.
6 4 6