1. W trojkacie ABC kat B jest 3 razy wiekszy od kata A i 2 razy mniejszy od kata C. Oblicz miary katow wewnetrznych tego 3kata.

2. W trojkacie ABC kat ABC jest o 40 stopni wiekszy od kata BAC a kat ACB jest 5 razy wiekszy od kata BAC. Oblicz miary kataw wewnetrznych tego 3kata...

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T18:54:13+01:00
B=3A
B=2C
c=6A
A+B+C=180
A+3A+6A=180
10A=180/:10
A=18
B=54
C=108

2010-03-03T19:03:03+01:00
1)
A=1/3 B
C=2B

180=A+B+C
180=1*3B+B+2B
180=10/3 B
B=54
A=1/3*54=18
C=2*54=108

2)
ABC=BAC+40
ACB=5BAC

180=ABC+ACB+BAC
180=BAC+40+5BAC+BAC
140=7BAC

BAC=20
ABC=20+40=60
ACB=5*20=100