Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:04:51+01:00
1.zniżka dla studentów obowiązuje tylko od poniedziałku do piątku.
1.Decline binds for students from monday for friday only.
2.wczoraj zostały znalezione trzy kutry rybackie, właściciela prosimy o kontakt z policją.
2.Yesterday three fishing boats have been found, we ask owner contact with police.
3.informacja turystyczna znajduję sie na tablicy ogłoszeń na drugim piętrze.
3.I find on billboard on second storey touristic information sie.
4.na przerwie szkolnej dwa dni temu dwóch ucznów wybiło szybe na sali gimnastycznej.
4.Two days ago two has struck on school break on athletic hall ucznów Window-pane.
5.jutro dostaniecie dwudniowe bilety na autobusy miejskie.
5.You will obtain two-day tickets on city busses tomorrow


proszę o najj...;**
1 5 1