Elektron o energii kinetycznej Ek= 10eV wlatuje w jednorodne pole elektromagnetyczne o indukcji B=1x10^-4 prostopadle do linii sił tego pola. Oblicz promień r okręgu po którym będzie krążył w tym polu jeśli ładunek elektronu q=1,6x10^-19C, masa m=9,1x10^-31 kg. Jaka będzie częstotliwość obiegu elektronu po orbicie?
POMOCY!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:06:42+01:00
Na elektron w jednorodnympolu magneetycznym dzialaja sily:
Lorentza Fl=q*V*B
Oraz przeciwnie do niej skierowana utrzymywujaca elektron na okregu sila dosrodkowaFd=mv²/r
gdzie:
r-promien okregu
v-predkosc
m-masa
b-indukcjapola
q-ladunek

Predkosc wyliczymy z ekinetycznej ek=m*v²/2 stad v=√2*Ek/m

Wychodzimy z rownania:
q*v*b=m*v²/r stad r
r=m*v/q*b wstawiamy za v
r=m*[√2*Ek/m]/(q*B)

Teraz czestotliwosc wirowania:
Zwiazek predkosci linowej z kolowa wyraza wzor:
V=ω*r
Stad wyznaczamy ω
ω=V/r v i r znasz bo sa podane, natomiast f wyliczamy ze wzoru:
ω=2*pi/f gdzie f-czestotliwosc szukana,pi -liczba pi
f=2*pi*r/V

To tyle,wystarczy wstawic wartosci liczbowe!!
hmm chyba jest błąd w końcowych obliczeniach bo wzór w=2pi/f , ponieważ prawdiłowy to w=2pi*f , gdzie w jest prędkością kątową