1.Uzupełnij zadanie.

Izotopy to odmiany ________ pierwiastka chemicznego o ________
__________ liczbie atomowej (Z), ale ___________ liczbie masowej (A).

2.Dwie odmiany izotopowe azotu występujące w przyrodzie to. Podaj liczy cząstek podstawowych tych izotopów.

Liczba protonów liczba, neutronów, liczba elektronów

15n
7

3. Spośród podanych atomów wypisz grupy izotopów tego samego pierwiastka chemicznego. Podaj nazwy i symbole tych pierwiastków.

58E
26

44E
20

50E
24

185E
75

66
30E

42E
20

70E
32

64E
30

52E
24

76E
32

54E
26

68E
30

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:08:36+01:00
Izotopy to odmiany jednego pierwiastka chemicznego o takiej samej liczbie atomowej ( z) ale różnej liczbie masowej ( a)

15 N - liczba protonów 7 , liczba neutronów 8 liczba elektronów 7
7

jedna grupa : 56 26 E , 58 26 E 54 26 E - żelazo Fe
Druga grupa : 40 20 E , 44 20 E 42 20 E - wapń Ca
III grupa: 74 32 E , 70 32 E 76 32 E - german Ge
4 grupa - 54 24 E 50 24 E 52 24 E - Cr chrom
5 grupa - 67 30 E 66 30 E 64 30 E 68 30 E - Zn cynk
6 grupa - 187 75 E 185 75 E - Re ren
94 4 94
a w 2 zadaniu gdzie jest 14 N
14
14 N
14 Góra 7 duł N środek zadanie 2