Odpowiedzi

2013-04-21T03:09:48+02:00

1)   Roztwór o stężeniu 2 mole/dm³ oznacza, że w 1dm³ roztworu znajdują się 2 mole substancji.

2)   5% wodny roztwór cukru oznacza, że w 100g rozworu znajduje się 5 g cukru (albo wielokrotności np.: 10g cukru na 200g roztworu, 20g cukru na 400g roztworu itd.)

3)   Rozpuszczalność substancji oznacza, ile gramów substancji można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika (najczęściej wody).