Odpowiedzi

2010-03-03T18:56:06+01:00
Przedrostek, prefiks – w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych. Wyraz może nie posiadać żadnego prefiksu, może posiadać jeden lub więcej prefiksów.

Prefiksy razem z wrostkami (infiksami) i przyrostkami (sufiksami) wchodzą w skład zrostków (afiksów), czyli tych morfemów słowotwórczych, które odpowiadają za tworzenie wyrazów pochodnych.

Przykłady:

nie-do-świad-czo-ny
od-jazd

Przedrostki stosowane były często w nazwiskach i przydomkach. angielskie fitz-, używane np. w imionach i nazwiskach szkockich, pochodzi od staronormandzkiego fiz (z łac. filius), które oznacza syna. Przedrostek fitz- w połączeniu z imieniem ojca tworzył nazwisko (przydomek), np. Fitzpatrick (syn Patryka), Fitzgerald (syn Geralda). W późniejszych czasach przedrostek fitz- stosowany był często w odniesieniu do nieślubnych synów królewskich: Fitzroy (czasem pisane nawet Fitz-Roy), Fitzjames, Fitzaclarence.
2010-03-03T18:58:43+01:00
Jest to fragment wyrazu dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia.Wyraz może nie posiadać żadnego prefiksu, może posiadać jeden lub więcej prefiksów. Przedrostki stosowane były często w nazwiskach i przydomkach.

Przedrostki w języku polskim piszemy zawsze razem z danym słowem. Jedynie w przypadku dodawania przedrostka do nazwy własnej pisanej wielką literą, stosuje się dla ich oddzielenia. Przedrostki mają pewien wpływ na pisownię i wymowę
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:00:06+01:00
Przedrostek- jest to fragment wyrazu dodawany po lewej lewej stronie od słowa podstawowego.

np. chodzić -> (do)chodzić
tańczyć -> (za)tańczyć