Odpowiedzi

2010-03-03T19:09:10+01:00
1.

a) 6x = 3 / : 6
x = 0.5

b) -3x = 7 / : (-3)

x = - 2 1/3 ( dwa i jedna trzecia )

c)

2x = 1/5 / : 2
x = 1/10

d)

1.2x = 4.8 / : 1.2

x = 4

e) 1/3x = 3 / *3

x = 9

f)

-3/5x = -5 / * (-5)

3x = 25 / : 3

x = 8 1/3

g)

3/4x = -4/9 / *4

3x = -16/9 / :3

x = -16/27

h)

0.1x = -7 / * 10

x = -70

2.

a) -3x = 2x - 10
-3x -2x = -10
-5x = -10 / : (-5)
x = 2

b)

2x - 2 = 7 - x
2x + x = 7 + 2
3x = 9 / : 3
x = 3

c)

10 = 4 - 2x
2x = 4 - 10
2x = -6 / :2
x = (-3)

d)

-(2x - 1) = 4
-2x + 1 = 4
-2x = 3 / : (-2)
x = -1.5

e) 2(x + 1) = x
2x + 2 = x
x = -2

f)

2t - (3t + 1) = 6
2t - 3t - 1 = 6
-t = 5 / * (-1)
t = -5

g)

-(4 + x) = 2(3 - x )
-4 - x = 6 - 2x
-x + 2x = 6 + 4
x = 10

h)

3(y + 6) - y = 2(y + 9)
3y + 18 - y = 2y + 18
3y - y - y = 18 - 18
0 = 0

i)

(x - 7) - 2(3x + 5) = 3
x - 7 - 6x - 10 = 3
-5x = 3 + 7 + 10
-5x = 20 / : (-5)
x = -4
2010-03-03T19:20:15+01:00
Zad 1
a) 6x=3
x=3-6
x=-3

b) -3x=7
x=7+3
x=10

c) 2x =1/5
x=1/5-2
x=-1,8

d)1,2x=4,8
x=4,8-1,2
x=3,6

e)1/3x=3
x=3+1/3
x=3 1/3

f)-3/5x=-5
x=-5+3/5
x=-4,4

g)3/4x=-4/9
x=-4/9-3/4
x=

h)0,1x=-7
x=-7-0,1
x=-7,1

zad 2
a)-3x=2x-10
-3x-2x=-10
-5x=-10 /:(-5)
x=2

b) 2x-2=7-x
2x+x=7+2
3x=9 /:3
x=3

c)10=4-2x
-2x=4-10
-2x=-6 /:(-2)
x=3

d) -(2x-1)=4
-2x+1=4
-2x=3 /:(-2)
x=3/2

e) 2(x+1)=x
2x+2=x
x=-2

f)2t-(3t+1)=6
2t-3t-1=6
-t=7 /:)(-1)
t=-7

g) -(4+x)=2(3-x)
-4-x=6-2x
-x+2x=6+4
x=10

h) 3(y+6)-y=2(y+y)
3y+18-y=2y+2y
3y-y-4y=-18
-2y=-18 /:(-2)
y=9

i) (x-7)-2(3x+5)=3
x-7-6x-10=3
-5x=3+7+10
-5x=20 /:(-5)
x=-4

to chyba wszystko ;)
mam nadzieję że pomogłam
gdybyś czegoś nie rozumiała to pisz
pozdrawiam xdNajlepsza Odpowiedź!
  • ana2
  • Rozwiązujący
2010-03-03T19:29:37+01:00
Zadanie 1
a)6x=3 dzielimy przez 6)/6
x=3/6 (można skrócić przez 3 więc x=1/2)
b)-3x=7 (dzielimy przez - 3)/-3
x=- 7/3
x= - 2 i 1/3
c)2x=1/5 (dzielimy przez 2)/2
x=1/5 : 2/1=1/5 * 1/2=1/10
d)1,2x=4,8 / 1,2
x=4
e)1/3 x=3 (dzielimy przez 1/3)
x=3:1/3=3*3/1=9
f)- 3/5x=-5 (dzielimy przez - 3/5)
x=-5:(-3/5)=-5*(-5/3)=25/3=8 i 1/3
g)3/4x= - 4/9 (dzielimy przez 3/4)
x=- 4/9 :3/4=- 4/9 *4/3
x=16/27
h)0,1x=7 (dzielimy przez 0,1)
x=7 : 0,1
x=70
zadanie 2
a)-3x-2x=-10
-5x=-10 (dzielimy przez -5)
x=2
b)2x+x=7+2
3x=9 (dzielimy przez3)
x=3
c)10-4=2x
6=2x (dzielimy przez 2)
x=3
d)-2x+1=4
-2x=4-1
-2x=3 (dzielimy przez -2)
x= - 1,5
e)2x+2=x
2x-x=-2
x=2
f)2t-3t-1=6
-t=6+1
-t=7 (dzielimy przez -1)
t=-7
g)-4-x=6-2x
2x-x=6+4
x=10
h)(nie jestem tego przykładu pewna czy dobrze)
3y+18-y=2y+9
3y-y-2y=9-18
-y=-9 (dzielimy przez -1)
y=9
i)x-7-6x-10=3
-5x=3+10+7
-5x=20 (dzielimy przez -5)
x= - 4


powinno być dobrze ;]
nie ma za co proszę :)