Rozwiążcie:P
Zad. 7
a) Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143. Znajdź liczbę a.
b) Liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1. Znajdź liczbą x.

Zad.8
a) Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b) Średnia arytmetyczna trzech liczb: liczby y, liczy 3 razy większej od y i liczby o 10 większej od y wynosi 16.
c) Do liczby 15 dodano liczbe y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.

Daje naj!xD
Pisac rozwiązania:)
17pkt!!!!;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:36:44+01:00
A)143=110%
x= 100%
143*100 :110
x=130- poszukiwana liczba x
b)x=100%
23,1=210%
x=23,1*100/110
x=11
zad 8
a)x+7:2=20
x=20*2-7
x=33
Spr.33+7:2=20
b)y+3y+y+10 : 3=16
(5y+10):3=16/ *3
5y+10=48
5y=48-10
5y=38/5
y=7,6
Spr. 7.6+22,8+17,6:3=16 -zgadza sie ;D
c)15+x=51-x
2x=51-15
2x=36/2
x=18 Spr: 51-18=33 15+18=33-zgadza sie :D