Zad 1
jakie wymiary może mieć walec o objętości 1m³
zad 2
Jakie wymiary ma walec o objetości 1 Litra.
zad 3.
Powierzchnia boczna walca jest kwadratem o polu 64 cm². Oblicz jego objętość.
zad 4
Z graniastosłupa prawidłowego trójkatnego, wycięto walec o możliwie największej objętości. Jaki procent jego objętości stanowi objętość uzyskanego walca?
zad 5
Kula ma średnicę długości 24 cm. Ile waży kula jeśli gestość szkła wynosi 2500 kg/ m ³.
zad 6
Pole powierzchni całkowitej kuli jest równe polu powierzchni całkowitej walca. promień kuli jest równy promieniowi podstawy walca. Jaka jest Zależność między wysokością walca, a średnicą kuli?
zad 7
Jakiej długości musi być promień kuli, aby jej Pole całkowite oraz objętość wyrazały się tą samą liczbą?

proszę również o obliczenia, bez nich odpowiedzi uznam za błędne.

z góry dziękuję :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T11:01:53+01:00
Rozwiazanie w zalacznikach z rysunkami.
1 1 1