Odpowiedzi

2010-03-03T19:05:06+01:00
Postanowienia Konstytucji:
-zniesienie wolnej elekcji
-zniesienie liberum veto
-ograniczono rolę senatu
-ograniczono odrębność Korony i wielkiego Księstwa Litewskiego
-uznano chłopów za część narodu
-w Polsce panowała religia katolicka
-gwarancja tolerancji religijnej
-pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi
-wprowadzono dziedziczność tronu
-wprowadzono trójpodział władzy
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:07:41+01:00
* Religia
Religia katolicka została utrzymana jako religia panująca a przejście na inne wyznanie miało być karane. Jednak zagwarantowano wolność wyznawcom innych religii i obrządków.

* Szlachta
ziemianie Potwierdzono prawa szlachty
* Zagwarantowano prawa własności, bezpieczeństwa, wolności
* Zobowiązano szlachtę do obrony Konstytucji i Rzeczypospolitej

* Mieszczanie
Zapewniono nietykalność osobistą (niemożliwość skazania bez wyroku sądowego)

* Chłopi włościanie Chłopów otoczono opieką prawa i państwa.
* Zapewniono wolność osiedlania się i poruszania po kraju i za jego granice.

* Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych Wprowadzono trójpodział władzy.
* Rzeczpospolitą ogłoszono monarchią konstytucyjną.

* Sejm Podzielono na dwie izby (poselską i senatorską) z kadencją 2 letnią.
* Zniesiono liberum weto konfederacje i wolną elekcję
* Posłowie i senatorowie mieli być gotowi do obrad w każdej chwili (tzw. Sejm Gotowy)
* Ustanowiono Sejm Konstytucyjny zwoływany co 25 lat mogący zmienić konstytucje.

* Król i rząd Władza królewska miała być dziedziczna.
* W skład Straży Praw (rządu) wchodził król i pięciu ministrów.
* Ministrów powoływał król lecz zwolnić ich mógł jedynie Sejm.
* Król został głową Straży Praw
* Król nie był odpowiedzialny prawnie ani konstytucyjnie ale jego decyzje wymagały akceptacji ministrów.