Opisz Polskę (chodzi tylko o geograficzny opis) Bolesława Chrobrego i porównaj z Polską Mieszka II

Wypisz wady i zalety chrztu polski.

Zgłaszam spam, ale za dobre odpowiedzi daję naj.

Daję dużo punktów, więc proszę o rozpisanie się.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T17:02:59+01:00
Bolesław I Chrobry zdobył wiele ziem, które później zostały utracone przez Polskę za panowania jego syna Mieszka II Lamberta. Bolesław zostawił po sobie rozległe państwo. Ziemiami utraconymi za panowania Mieszka II były: Milsko, Łużyce, Grody Czerwieńskie, Morawy i Słowacja.

link do mapki za panowania B. Chrobrego: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polska_992_-_1025.png&filetimestamp=20081120133356
za panowania mieszka ii: http://wyszogrod.bydgoszcz.pl/gfx/historia/b_rola1.jpg


zalety:
- ułatwienie prowadzenia aktywnej polityki;
- umożliwiało zawieranie sojuszy z innymi państwami chrześcijańskimi;
- umocnienie państwa;
- możliwość korzystania z doświadczeń i wiedzy krajów europejskich.

wady:
- ludność nie chciała porzucić pogaństwa;
- później ustanowienie dziesięciny.
1 1 1