Próbkę sody kalcynowanej (Na2CO3) o masie 10g rozpuszczono w wodzie i dodano 70cm3 1 molowego roztworu HCl. Roztwór gotowano aż przestał się wydzielać dwutlenek węgla. Następnie zobojętniono powstały kwas 10cm3 1 molowego NaOH. Ile procent czystego węglanu sodowego zawierałą badana próbka?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T13:44:24+01:00
10 cm³ NaOH - x
1000 cm³ - 1 mol
x = 0,01 mola NaOH

NaOH + HCl = NaCl + H₂O
Z równania wynika, że z Na₂CO₃ nie przereagowało dokładnie 0,01 mola HCl.

1000 cm³ HCl - 1 mol
70 cm³ - x
x = 0,07 mola - tyle HCl wzięto do reakcji

0,07 - 0,01 = 0,06 mola - tyle HCl przereagowało z Na₂CO₃

Na₂CO₃ + 2HCl = 2NaCl + H₂O + CO₂

1 mol Na₂CO₃ - 2 mole HCl
x - 0,06 mola HCl
x = 0,03 mola - tyle było w roztworze Na₂CO₃

masa molowa Na₂CO₃ = 106g/mol
106 g - 1 mol
x - 0,03 mola
x = 3,18 g - tyle było czystego Na₂CO₃ w naważce

10 g - 100 %
3,18 g - x
x = 31,8 % - tyle % Na₂CO₃ było w naważce
4 5 4