Ogrodnik zebrał owoce w dwa rodzaje skrzynek: po 10 kg i po 8 kg. Większych skrzynek było o 23 mniej niż mniejszych. Wszystkie skrzynki przewiózł samochodem o ładowności 4 ton, wykorzystując maksymalną ładowność samochodu. Ile było skrzynek każdego rodzaju?

1

Odpowiedzi

2009-10-20T18:13:17+02:00
Ogrodnik zebrał owoce w dwa rodzaje skrzynek: po 10 kg i po 8 kg. Większych skrzynek było o 23 mniej niż mniejszych. Wszystkie skrzynki przewiózł samochodem o ładowności 4 ton, wykorzystując maksymalną ładowność samochodu. Ile było skrzynek każdego rodzaju?
x - ilosc skrzynek wiekszych
x + 23 - ilosc skrzynek mniejszych

4tony = 4000kg
4000 = 10x + 8 *(x+23)
4000= 10x + 8x + 184
3816 = 18x
x = 212
było 212 skrzynek po 10kg
i 235 skrzynek po 8 kg
1 5 1