Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-04T14:47:45+01:00

1-Słowianie prowadzili koczowniczy tryb zycia.Głównymi ich zajęciami było myślistwo,rybołóstwo i bartnictwo.Z biegiem lat coraz wiekszego znaczenia zaczęło nabierać rolnictwo i hodowla zwierząt.Hodowali bydło,konie,owce i kozy.Uprawiali ziemię za pomocą prostych narzędzi.Ziemia długo stanowila własność rodu.Z czasem bogata starszyzna rodowa zatrzymywała ziemię dla siebie.Z biegiem lat rozwinęło się rzemiosło takie jak kowalstwo,tkactwo i garncarstwo.Nauczyli się także wytapiać metale /brąz i żelazo /

2-Cyryla i Metodego do Moraw sprowadził książę Rościsław
Chcąc uniezależnic się od wpływów niemieckich,zwrócił sie do cesarz bizantyjskiego z prośbą o przysłanie misionarzy,w celu zaprowadzenia w kraju chrześcijaństwa.Cesarz wysłał na Morawy dwóch braci,Cyryla i Metodego.
Działalność ich wywołała sprzeciw biskupów niemieckich,którzy chcieli mieć wpływy na tym obszarze.
10 4 10