Najpopularniejszym sposobem oceny wagi ciała człowieka jest metoda francuskiego lekarza Paula Broca.Wprowadził on pojęcia "waga prawidłowa" oraz "waga idealna" i dla osoby o wzroście a cm podał następujące wzory :
Waga prawidłowa w kg : a - 100
Waga idealna dla mężczyzn : a - 100 - jedna dziesiąta(a - 100)
Waga idealna dla kobiet : a - 100 - trzy dwudzieste(a - 100)
a)Oblicz wagę prawidłową i idealną dla mężczyzn o wzroście 180 cm oraz kobiety o wzroście 164 cm.
b)Porównaj wagę rzeczywista z wagą idealną dla niemieckiej modelki Claudii Schiffer (180 cm,60 kg) oraz amerykańskiego koszykarza Shaqa O'Neala (216 cm,136 kg).
c)Wskaźniki Broca są zupełnie nieprzydatne do oceny wagi dzieci.Oblicz wagę "idealną" dla dziewczynki o wzroście 110 cm oraz wagę "prawidłową" dla chłopca o wzroście 95 cm .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:10:38+01:00
A) 180-100=80kg prawidłowa
180-100-1/10(180-100)=80-8=72kg idealna

164-100=64 prawidłowa
164-100-3/20(164-100)=54,4 idealna

b)180-100-3/20(180-100)=68
68-60=8kg Claudii Schiffer o 8 kg za mało

216-100-1/10(216-100)=104,4
136-104,4=31,6kg Shaqa O'Neala o 31,6 za dużo

:))
15 2 15
2010-03-03T19:15:44+01:00
Wprawidłowa w kg : a - 100
Waga idealna dla mężczyzn : a - 100 - jedna dziesiąta(a - 100)
Waga idealna dla kobiet : a - 100 - trzy dwudzieste(a - 100)
a)Oblicz wagę prawidłową i idealną dla mężczyzn o wzroście 180 cm oraz kobiety o wzroście 164 cm.

Waga prawidłowa dla M 180cm:
180-100 = 80kg

Waga idealna dla M 180cm:
180-100-0.1*(180-100)= 80-0.1*(80)= 80-8= 72kg

Waga prawidłowa dla K 164cm:
164-100 = 64kg

Waga idealna dla K 164cm:

3/20 = 0,15
164-100-0.15*(164-100)= 64-0.15*(64)= 64-9,6= 54,4kg


b)Porównaj wagę rzeczywista z wagą idealną dla niemieckiej modelki Claudii Schiffer (180 cm,60 kg) oraz amerykańskiego koszykarza Shaqa O'Neala (216 cm,136 kg).

Claudia Schiffer:
rzeczywista 60kg
idealna= 180-100-0,15*(180-100)= 80-0,15*80= 80-12 = 68kg

Claudia Schiffer waży o 8kg za małoShaq O'neal
rzeczywista 136kg
idealna= 216-100-0.1*(216-100)= 116-0.1*(116)= 116-11.6= 104,4kg

Shaq O'neal waży o 31,6kg za dużo.

c)Wskaźniki Broca są zupełnie nieprzydatne do oceny wagi dzieci.Oblicz wagę "idealną" dla dziewczynki o wzroście 110 cm oraz wagę "prawidłową" dla chłopca o wzroście 95 cm .

Idealna dla dziewczynki 110cm
110-100-0,15*(110-100)= 10-0,15*10= 10-1,5 = 8,5kg

Prawidłowa dla chłopca 95cm
95-100 = -5kg
14 4 14