Odpowiedzi

2010-03-03T19:33:56+01:00
Budowa komórki roślinnej;
-ściana komórkowa,
-plasmodesma,
-błona komórkowa,
-chloroplast,
-błona tylakoidu,
-mitochondrium,
-lizosom,
-aparat Golgiego,
-retikulum endoplazmatyczne szorstkie,
-retikulum endoplazmatyczne gładkie,
-błona jądrowa,
-jądro,
-otwór w błonie jądrowej,

Budowa komórki zwierzęcej;
-mitochondrium,
-jądro,
-pory w jądrze,
-plazmalemma,
błona jądrowa,
-chromatyma,
-rybosom,
-rzęski,
-aparat Golgiego,
-mikro-tubule,
-centriole,
-lizosom,
-peroksyzom,
-mikrofilament.

Różnica polega na tym, że komórka zwierzęca nie ma ściany komórkowej i chloroplastów.
;D
7 2 7