Odpowiedzi

2010-03-03T19:14:03+01:00
MICKIEWICZ Adam, 1798-1855, ojciec Władysława, najwybitniejszy poeta pol., twórca pol. romantyzmu; wyraziciel idei wyzwoleńczych i mesjanistycznych; filomata, 1824-29 w Rosji, później gł. w Paryżu (prof. College de France, 1849 red. "Tribune des Peuples"); twórca legionu pol. 1848; powieści poet. (Konrad Wallenrod), dramaty (Dziady), profetyczne Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, poemat nar. Pan Tadeusz, liryka (Sonety krymskie), Oda do młodości; ballady, publicystyka.