Odpowiedzi

2010-03-03T19:18:15+01:00
Istotą fotosyntezy jest przekształcenie pochodzącej z kwantu światła energii (energia świetlna) do energii wiązań chemicznych (energia chemiczna) przy udziale barwników fotosyntetycznych oraz odpowiednich enzymów.

Samozywności: roślina jest samożywna i samowystarczalna porzez proces fotosyntezy sama produkuje sobie pokarm
2010-03-03T19:28:18+01:00
Istota cudzozywna to np.człowiek, lew, kot, pies, świnia itp. ponieważ nie wytwarzają same pokarmu tylko jedzą inne istoty :dhehe
a istota fotosyntezy to rośliny które wytwarzają energię dzieki własnie fotosyntezie (pobierają dwutlenek węgla i światła dzięki czemu wytwarzają energię do życia i wydalają tlen)... Chyba o to Ci chodziło, jeśli nie to mogę poprawić :D
2010-03-03T19:33:15+01:00
Cudzożwyność polega na tworzeniu własnych zwiazków organicznych z materii organicznej wytworzonej bezpośrednio lub pośrednio przez autotrofy

Istotą fotosyntezy jest przekształcenie pochodzącej z kwantu światła energii (energia świetlna) do energii wiązań chemicznych (energia chemiczna) przy udziale barwników fotosyntetycznych oraz odpowiednich enzymów.