Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:17:54+01:00
Gospodarka centralnie sterowana wiąże się z dominacją państwa i państwową własnością czynników produkcji. Główne cechy jej funkcjonowania to: - centralne zarządzanie gospodarką i planowanie - nakazowo -rozdzielczy charakter systemu (centrala narzuca plany do realizacji, czydziela czynniki produkcji: środki finansowe, materiały, surowce) - administracyjnie narzucone ceny i płace - brak konkurencji między jednostkami gospodarczymi - duży stopień izolacji gospodarki i przedsiębiorstw od procesów i zjawisk gospodarki światowej - brak instytucji finansowych działających na zasadach komercyjnych (bank centralny, system bankowy, niebankowe instytucje finansowe)
9 3 9
2010-03-03T19:18:11+01:00
Gospodarka centralnie sterowana wiąże się z dominacją państwa i państwową własnością czynników produkcji.
4 2 4
2010-03-03T19:18:14+01:00
Jest to gospodarka, w której wszystkie decyzje podejmuje rząd. Kieruje on wszystkimi procesami gospodarczymi.
8 3 8