Sygnał akustyczny wysłany z echosondy statku rybackiego w głąb morza wrócił odbity od ławicy ryb po upływie 0,4 sekund. Jak głęboko płynie ta ławica, jeżeli prędkość fali głosowej w wodzie wynosi około 1450 metrów ma sekundę???

POMOCY!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-06T08:10:23+01:00
T = 0,4 s
v = 1450 m/s

Fala ta wykonała dwie takie same drogi w czasie 0,4 sekundy, bo wypuszczono ją, dotarła do ławicy ryb - pierwsza droga. Odbita fala wróciła do echosondy - droga druga.
Te dwie drogi są identyczne a więc.
2s = vt
s = vt/2
s = 290 metrów

Ławica ryb jest na głębokości 290 m.
13 4 13