Układy równań
Oślica niosła wino i uginając się pod jego ciężarem , skarżyła się mułowi,który jej towarzyszył.Muł rzekł:
-Czemu ty narzekasz oślico? Gdybym ja wziął jedną z twoich miar, to ładunek mój byłby dwa razy większy od twego, a gdybyś ty wzięła jedną z moich miar,to ja dżwigałbym tyle samo co ty.
Ile miar niosła oślica, a ile muł?
Wynik: oślica 5 miar , muł 7 miar.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:24:33+01:00
X - ilość miar oślicy
y - ilość miar muła

2(x-1)=y+1
y+1=y-1

2x-2=y+1
x-y=-2

2x-y=1+2
x=-2+y

2(-2+y)-y=3
x=-2+y

-4+2y-y=3
x=-2-y

y=7
x=-2+7
x=5

x=5
y=7

Odp. Oślica niosła 5 miar, a muł 7.