POMOCY!!! ZADANIE NA JUTRO!!!

1.Do podanej nierówności podaj trzy nierówności równoważne.
b) x>-2
2.Podaj nierówność równoważną, danej , taką która ma ostatni współczynnik przy x.
b) 20>-5x
3.Do podanej nierówności dopisz nierówność równoważną wykonując zapisane działania.
c) 2x-1>x+5 /-x
4.Rozwiąż nierówności .
a) 3+x<6
c)2(x-6) <(i ta kreseczka na dole) 3-x
d)(x-3)-(2-x)<8
5.Rozwiąż nierówności.
a)3x-15>2bx
b)5<x+3,5
c)-5(1-x)> (i ta kreseczka na dole)5
6.Rozwiąż nierówności.
a)4(3x+2)>32
b)5x-4<4x-5
7.Rozwiąż nierówności.
a)2)x+5)-7<(i ta kreseczka na dole)8
b)3x-(5-x)>( i ta kreseczka na dole)2
8.Rozwiąż nierówności.
a)1/2x-4<1/3x+2 /*6
b)2x+1 (pod tym kreska ułamkowa) <1/2 /* .....
5

POMOCY!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:20:17+01:00
1.Do podanej nierówności podaj trzy nierówności równoważne.
b) x>-2

2x>-4
-2x<4
-3x<6
2.Podaj nierówność równoważną, danej , taką która ma ostatni współczynnik przy x.
b) 20>-5x
4x>-16
3.Do podanej nierówności dopisz nierówność równoważną wykonując zapisane działania.
c) 2x-1>x+5 /-x
x-1>5
4.Rozwiąż nierówności .
a) 3+x<6
x<3
c)2(x-6) <(i ta kreseczka na dole) 3-x
2x-12≤3-x
3x≤15
x≤5
d)(x-3)-(2-x)<8
x-3-2+x<8
2x-5<8
2x<13/:2
x<13/2
2 3 2