Rozwiąż równania...
a) x/3 + 1 = 5/6 + x/2
b) 2x-3/4 = 1/2 + x
c) x+2/9 + x-1/3 =1
d) 2x+3/5 = 2-x/3+x
e) 3x-5/2 - 5x-1/10 =0
f) x/2 = 2/5(4-x)-4
g) 2x-1/5 - x-2/2 = 0,7x
h) 2x - 3x+5/4 = -1/4x-1

Ps. 1/4 = jedna czwarta
2x-1/5 = 2x-1 a w mianowniku wtedy 5

1

Odpowiedzi

2010-03-03T19:48:19+01:00
A)x/3+1=5/6+x/2 /*3
x +3 =15/6 +3x/2 /*2
2x+6=15/3 +3x
2x+6=5+3x
6-5=3x-2x
x=1
b)2x-3/4=1/2+x /*2
4x-3/2=1+x /*2
8x-3=2+2x
8x -2x=5
6x=5
x=5/6
d)2x+3/5=2-x/3+x /*5
10x+3=10-5x/3+5x /*3
30x+9=30-5x+15x
30x-15x+5x=21
20x=21
x=21/20