Odpowiedzi

2010-03-03T21:14:18+01:00
Jaka jest gleba w twojej gminie na to pytanie nie jestem w stanie opowiedzieć.
Aby glebę przed zanieczyszczeniami należy:

- minimalizacji erozji wodnej i wietrznej;
- przeciwdziałania chemicznej degradacji gleb pod wpływem zanieczyszczeń przemysłowych, motoryzacyjnych, nawożenia mineralnego;
- przeciwdziałania przesuszeniu i zawodnieniu gleb;
- ograniczenia do niezbędnego minimum technicznych deformacji
gruntu i mechanicznego zanieczyszczenia gleby
- zachowania gruntów o walorach ekologiczno-produkcyjnych;
- ograniczenia przejmowania gruntów pod zabudowę techniczną i
eksploatacja kopalin.