Odpowiedzi

2010-03-03T19:24:41+01:00
Tak. Np. Efekt cieplarniany lub kwaśne deszcze. Zanieczyszczanie wód, czy wycinanie lasów. Ale także budowanie nowych fabryk, które nie posiadają fitrów na kominach przyczynia się do powstawania smogu
2 5 2
2010-03-03T19:28:07+01:00
Działalnośc człowieka na zmiany klimatyczne:
-przemysł energetyczny
-górnictwo węglowe (ma znaczący udział w zanieczyszczeniu wód powierzchniowych)
-wzrost udziału motoryzacji w przewozie towarów (powoduje zwiększenie się wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza)
-konwencjonalne metody produkcji energii, oparte na procesie spalania surowców energetycznych powodują powstawanie bardzo negatywnych dla środowiska przyrodniczego skutków
2 4 2
2010-03-03T19:53:05+01:00
Wieloletnie badania klimatyczne pozwiliły stwierdzić że w XX wieku na wielu obszarach Ziemi zaszły zmiany klimatyczne. W skali całej Ziemi nastąpiło ocieplenie klimatyczne co wyraża się podwyższeniem średniej temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi o 0,74 stopnia ( w latach 1906-2005). W różnych tejonach Ziemi występują anomalie pogodowe których skutkiem są katastrofalne susze, powodzie i huraganowe wiatry o niespotykanej sile.Zaobserwowano zwiększenie się zasięgu klimatu suchego w Afryce a zmniejszenie sie obszarów klimatu polarnego w ameryce północnej i w azji.Klimatolodzy starają się określić przyczyny tych zmian . Część naukowców uwaza że globalne ocieplenie jest skutkiem czynników naturalnych. Większość jednak jest zdania ze ocieplenie klimatu jest w znacznym stopniu wynikiem działalności człowieka .W ostatnich kilkudziesięciu latach efekt cieplarniany nasila się .Przyczynił sie do tego zwłaszcza rozwój energetyki opartej na spalaniu węgla , ropy naftowej i gazu a także motoryzacja.Do gazów cieplarnianych zaliczane sa m.in tlenki azotu ,metany i freony.Znaczny wpływ na zmiany klimatyczne w skali całej ziemi ma równiez wycinanie lasów. Zmniejszanie się powierzchni leśnych łóca obieg wody w przyrodzie oraz zwiększa ilośc dwutlenku węgla w atmosferze. Współcześnie najintensywniej eksploatowane są lasy równikowe.

Sory za błędy ale szybko pisałam pzdr ;)
1 5 1