Zad.1
Zapisz zdanie w postaci równania.
a) liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
b) liczba x jest o 5 większa od liczby 9.
c) Liczba 12 jest o z większa od liczby 7.
d) Podwojona liczba x jest o 5 większa ok. ¾ liczby x.
e) Różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa ½.
f) Kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczby x.
g) Różnica liczby x i jej kwadratu wynosi ¼.

Zad.2
Zapisz zdanie w postaci równania.
a) 5% liczby x jest równe 10.
b) Liczba x stanowi 5% liczby 10.
c) Liczba o 5% większa od x jest równa 10.
d) Liczba o 5% mniejsza od x jest równa 10.
e) Liczba x jest o 5% większa od liczby 10.
f) Liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10.
g) Liczba x jest o 130% większa od liczby 10.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T19:52:44+01:00
Zad.1
Zapisz zdanie w postaci równania.
a) liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
x-3=17

b) liczba x jest o 5 większa od liczby 9.
x-5=9

c) Liczba 12 jest o z większa od liczby 7.
z+7=12

d) Podwojona liczba x jest o 5 większa ok. ¾ liczby x.
2x-5=¾x

e) Różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa ½.
½x-1 = ½

f) Kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczby x.
(x+5)^2 = 2x

g) Różnica liczby x i jej kwadratu wynosi ¼.
(x-x^2) = ¼


Zad.2
Zapisz zdanie w postaci równania.
a) 5% liczby x jest równe 10.
0,05x=10

b) Liczba x stanowi 5% liczby 10.
x=10*0,05

c) Liczba o 5% większa od x jest równa 10.
1,05x= 10

d) Liczba o 5% mniejsza od x jest równa 10.
0,95x = 10

e) Liczba x jest o 5% większa od liczby 10.
x= 10 + 0,05*10

f) Liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10.
1,05x = 10

g) Liczba x jest o 130% większa od liczby 10.
x= 10 + 1,3*10
25 4 25