Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T21:46:14+01:00


kont górowania słońca zalezy od wpsółrzednych geogr. zawsze odczytujemy wartość z równoleżników ! dla wiosny i jesieni ZAWSZR nieważne gdzie leży nasz punkt mamy wzór 90stponi odjąć własnie ten punkt i mamy wynik
natomiast kont górowania latem i zimą jest zmienny zalezy to od tego gdzie jest nasz punk jeśli np. słońce góruje na zw. raka [ten na pn. pułkuli] a nasz punkt jest nad nim czyli powiedzmy na 50stopni na N to nalezy
90stop odjąć naasz punk i doddać wartośćzwrotnika czyli 23st 27minut
zaś jak by słońce było na zw. koziorożca to tzreba by odjąć oby diwe wartości

kont górowania słońca zalezy od tego gdzie ono jest i gdzie my ejsteśmy,
zawsze kont górowania słońca jest mniejszy im bliżej biegunów !
np. gdy słońce jest na zw koziorożca a my mamy obliczyć kont dla biegunu PN>
to nalezy od 90 odjąć 90 i jescze 23'27minut czyli wyjdzie nam kont na minusie a to oznacza że jest tak noc polarna !

tak wiec wiosna lato ZAWSZE 90 stop odjąć danąszeerokość
wiosna latao zawsze 90 stopni odjąć/dodać 23stop27minu i dodoać/odjąć nasz punkt
7 3 7