Odpowiedzi

2010-03-03T21:39:15+01:00
Skoro punkty są symetryczne względem osi y, to ich pierwsze współrzędne są przeciwnych znaków, a drugie są równe. Otrzymujemy zatem układ równań:
2c-d+1=-4(d-2c)+13
10-2(4-d)+8c=-8+3(2-2c)+d

2c-d+1=-4d+8c+13
10-8+2d+8c=-8+6-6c+d

-6c+3d=12
14c+d=-4

2c-d=-4
d=-4-14c

2c+4+14c=-4
16c=-8
c=-1/2

d=-4+(14/2)=-4+7=3