Krzyś rozbił skarbonkę i policzył że było w niej 32 zł w monetach 2 zł, 1zł, 50 gr i 20 groszówek. Dwuzłotówek było 2razy mniej niż złotówek a 50gr, było 2 razy więcej niż złotówek. 20gr było 10. Ile było monet w skarbonce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T21:33:02+01:00
W - liczba monet o wartości 2zł
x - liczba monet o wartości 1zł
y - liczba monet o wartości 0,5zł
z - liczba monet o wartości 0,2zł
Z treści zadania wynika następujący układ równań:

2w+x+0,5y+0,2z=32
2w=x
y=2x
z=10

Podstawiamy 3 ostatnie równania do pierwszego:
x+x+0,5*2x+0,2*10=32
2x+x+2=32
3x=30
x=10
wówczas
y=2*10=20
w=10/2=5

Sumujemy otrzymane liczby
w+x+y+z=5+10+20+10=45

Odp: W skarbonce było 45 monet.