W pewnym prostokącie jeden boków jest o 6 cm dłuższy od drugiego. Gdy parę dłuższych boków skrócono o 20%, a parę krótszych przedłużono o 25%, otrzymano prostokąt o takim samym obwodzie. Jaki obwód ma każdy z tych prostąkątów ???? dzienki z góry xD pozdrawiam :) xD

2

Odpowiedzi

2010-03-03T19:39:22+01:00
A=1 bok
a+6= drugi bok

obwód=2a+2(a+6)=2a+2a+12=4a+12


a+6-0,2(a+6)=a+6-0,2a-1,2=0,8a+4,8
a+25%a=1,25a


2(0,8a+4,8)+2×1,25a=1,6a+9,6+2,5a=4,1a+9,6

4,1a+9,6=4a+12
4,1a-4a=12-9,6
0,1a=2,4
a=2,4:0,1
a=24cm

a+6=24+6=30

1 prostokat ma boki:24 i 30
obwód =2×24+2×30=108cm

2 prostokąt ma boki:
24+25%=30cm
30-20%=24cm
obwód=2×30+2×24=108cm
obwody są identyczne
2010-03-03T19:40:01+01:00
X-długość jednego boku
2(x+x+6)=0,8[2(x+6)]+1,25*2x
4x+12=0,8(2x+12)+2,5x
4x+12=1,6x+9,6+2,5x
4x-4,1x=9,6-12
-0,1x=-2,4
x=24

Obw=2(x+x+6)=2(2x+6)=4x+6=4*24+6=104+6=110