Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T19:41:14+01:00
Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne (obowiązują niezależnie od ich potwierdzenia przez władzę państwową) i niepodzielne (wszystkie stanowią integralną i współzależną całość). Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Prawa człowieka są powszechne,niezbywalne, nienaruszalne i przyrodzone.
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:42:28+01:00
Młody człowiek wobec prawa.
-Każdy młody człowiek powinien przestrzegać obowiązującego prawa
- każdy młody człowiek powinien znać swoje obowiazki i prawa
- każdy powinien znać obowiązujące prawo by wiedzieć jak go przestrzegac i w razie potrzeby móc z niego skorzystać
- młodzi powinni znać prawo by nie narazić się na kłopoty
-nieznajomość prawa szkodzi
- każdy powinien unikać problemów związanych z prawem
3 3 3