1.65. Motorówka, płynąc z prądem rzeki, odległość 315 km pokonuje w ciągu 7 godzin, płynąc zaś pod prąd tę samą odległość pokonuje w ciągu 9 godzin. Jaka jest prędkość własna motorówki, a jaka prędkość prądu rzeki?
1.66. Statek wycieczkowy płynący z prądem rzeki pokonuje odległość 20 km w ciągu 2 godzin, płynąc zaś pod prąd tę samą odległość pokonuje w ciągu 2,5 godziny. W jakim czasie tę samą odległość pokona drewniana łódeczka płynąca z prądem rzeki, przy założeniu, że jej podróż odbywa się bez przeszkód?

1.68. Gmina postanowiła obsadzić aleję jarzębiną. Jeżeli na każdych 5 m posadzić 2 jarzębiny to zostanie 80 drzewek. Jeżeli posadzić na tej przestrzeni po 3 jarzębiny, to zabraknie 40 drzewek. Ile drzewek przygotowano do sadzenia i jak długa jest aleja?
1.69. W kurniku są grzędy dla kur. Gdyby na każdej grzędzie miało usiąść 6 kur, to zabrakłoby dwóch grzęd, gdyby zaś na każdej grzędzie usiadło po 8 kur, to zostałyby 3 grzędy puste. Ile jest kur w tym kurniku, a ile grzęd?
1.70. Jeśli długość danego prostokąta powiększylibyśmy o 2 cm, a jego szerokość zmniejszylibyśmy o 3 cm, to pole prostokąta zmniejszyłoby się o 66 cm2. Jeśli natomiast długość prostokąta zmniejszylibyśmy o 10 cm, a jego szerokość powiększylibyśmy o 5 cm to pole prostokąta zmniejszyłoby się o 50 cm2. Oblicz długość i szerokość prostokąta

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T22:33:20+01:00
1.65
V z prądem=315/7=45km/h
V pod prąd=315/9=35km/h
V z prądem=Vwłasna+Vnurtu
V pod prąd=Vwłasna-Vnurtu
Vwłasne=x
x=45-Vn
x=35+Vn
45-Vn=35+Vn
10=2Vn
5=Vn
x=45-5=40
V nurtu=5km/h V własna motorówki=40 km/h

2 zadanie analogicznie
3
2*5x+80=3*5x-40 -rozwiąż
5x-długość alei
2*5x+80 - ilosc drzew

4
6x+6*2=8x-3*8
6x+12=8x-24
36=2x
x=18 - liczba grzęd
6x+12 - liczba kur

5 układ równań
(a+2)(b-3)=ab-66
(a-10)(b+5)=ab-50

a-długość
b-szerokość
4 2 4