POMOCY!!
1. Ustal ktora z licz jest wieksza (obliczenia):
a)√ 2 b) ³√3

2.rozwiąż nierówności
a) x/2 + x/3 + x/4 > 4
b) 1/5 (x+3) - 2x-4 / 4 < 3/10
c) I 2x+1 I + I 4x-4 I =4
d) x do minus dwoch trzecich < 1/ 16

/- oznacza ułamki
I - oznacza taki nawias
do minus dwoch trzecich- to potega :(...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • kan
  • Początkujący
2009-10-20T19:32:05+02:00
A)√ 2≈1,414
b) ³√3≈1,442
innego sposobu nie zna a większe jest liczba B

2
a) x/2 + x/3 + x/4 > 4
6x+4x+3x
---------- > 4
12
13x
----->4/ ×12
12
13x×12
--------->4×12
12
13x>48/÷13
x>48÷13

x>3⁹/₁₃


b) 1/5 (x+3) - 2x-4 / 4 < 3/10
¹/₅x+³/₅_2x-1<³/₁₀
¹₅x-¹⁰/₅x<³/₁₀+³/₅+¹⁰/₁₀
¹⁻¹⁰/₅x<³⁺⁶⁺¹°/₁₀
-⁹/₅x<¹⁹/₁₀ /÷(-⁹/₅)
x<¹⁹/₁₀÷(-⁹/₅)
x<¹⁹/₁₀×(-⁵/₉)
x<-⁹⁵/₉₀=1⁵/₉₀=1¹/₁₈

c) I 2x+1 I + I 4x-4 I =4 czy ta równość to co poniżej czy wartość bezwzględna
(2x+1)+(4x-4)=4
2x+1+4x-4=4
6x-3=4
6x=4+3
6x=7/:6
x=⁷/₆=1¹/₆

d) x do minus dwoch trzecich < 1/ 16
wariant 1
x ×(-²/₃)<¹/₆
-²/₃x<¹/₆ /:(-²/₃)
x<¹/₆:(-²/₃)
x<¹/₆×(-³/₂)
x<-³/₁₂=-¹/₄
wariant 2
x×(-2)³<¹/₆
x×(-2)×(-2)×(-2)<¹/₆
-8x<¹/₆ /:(-8)
x<¹/₆:(-⁸/₁)
x<¹/₆×(-¹/₈)
x<-¹/₄₈
1 5 1