Odpowiedzi

2010-03-05T02:25:56+01:00
Witaj
Zasada działania hamulców z cieczą czyli hamulców hydraulicznych oparta jest
na zasadzie działania prasy hydraulicznej, a ta na prawie Pascala.
----Prawo Pascala mówi, że ciśnienie wywierane na ciecz lub gaz jest jednakowo
przekazywane w tej cieczy lub gazie we wszystkich kierunkach.
----Najogólniejszym modelem hamulca hydraulicznego jest układ połączonych
ze sobą bardzo wytrzymałym przewodem dwóch cylinderków zamkniętych
tłoczkami o dużej S2 i małej S1 powierzchni. Jeżeli zadziałamy siłą F1 na S1,
to na ciecz w układzie wywrzemy ciśnienie p = F1/S1, które zgodnie z prawem Pascala zadziała na S2 wywołując siłę parcia F2 = p*S2 = F1*S2/S1.
----Jeśli wzór ten napuiszemy w postaci:

F2 = F1 * S2/S1, to zobaczymy, że siła F2 działania tłoczka np. hamulcowego

na szczęki hamulcowe jest tyle razy większa od naszej siły działania na pedał
hamulca, ile razy S2 jest większe od S1. Jeśli S2 jest 100x większa od S1, to
siła hamowania jest 100x większa od naszej siły nacisku na pedał hamulca.

.............................pozdrawiam