1.Liczbę 13,276 zapisz z dokładnością do:
a)części dziesiętnych,
b)całości
2.Czy podczas 45-minutowej lekcji uczniowie zdążą obejrzeć program filmowy "3000 sekund z Archimedesem" ?
3.Ze starego , zniszczonego na brzegach , kwadratowego koca o boku długości 2 m mama wycieła kocyk dla dzieci ( zielona figura). Postanowiła obszy go taśmą. Jakiej długośi taśmę powinna kupić mama , aby starczyło jej na obszycie kocyka ? Wynik podaj w pełnych dziesiątkach centymetrów.
4.Podaj liczbę boków wielokąta foremnego w którym miara kąta wewnętrznego jest równa 135 stopni.
5.Krzysiek kupił 12 zeszytów po 8,50zł, 10 zeszytów po 1,2zł i 2 ołówki po 80gr.
a)Ile złotych zapłaci krzysiek za swoje zakupy?
b)Sklepikarz udzielił Krzyśkowi 12% rabatu . Ile złotych zapłacił Krzysiek po udzieleniu rabatu?
6.Do zbiornika w kształcie prostopadłościanu o podstawie kwadratu wlano 170 litrów wody , napełniającgo do 5/9wysokości. Oblicz długość krawędzi podstawy zbiornika, wiedząc że jego wysokośc ma długość 85 cm.
7.Zapisz w postaci iloczynu wyrażenia:
a)4xdo potęgi 2 +12xy+9y do potęgi 2
b)25ado potęgi 4 -36bdo potęgi 2
8.Kąt ostry trapezu równoramiennego ma miarę 30stopni.Wysokość tego trapezu jest równa 3pierwiastek z 3cm.Podaj długość ramion trapezu.
9.ze zbioru liczb {-2 1/3;4 1/2;1/4;-0,7;-2;3;1 2/5} wypisz liczby nie należące do przedziału (-2,3)
10.Na planie w skali 1:2000 odleglość między dwoma punktami jest równa 2,5cm. Ile wynosi ona w rzeczywistości ?
11.W trapezie równoramiennym ABCD przedłużono ramiona Adi BC do przecięcia w punkcie O.Obliczobwód trójkąta ABO oraz DCO jeśli IABI=8cm,IdCI=6cm,ICBI=4cm.
Proszę o dokładne obliczenia i wytłumaczenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:14:09+01:00
1
a)13,3
b)13
2.
3000s. : 60= 50m 50-45=5
Odp: Nie zdążą, braknie im 5 minut.
3,
4*2m=8m. 8m=800cm.
Odp: Powinna kupić 800cm. taśmy.
5.
a) 12*8,50=102 10*1,2=12 2*0,80=1,60 102+12+1,60=115,60zł.
b) 115,60:12=19,60 115,60-19,60=96zł
6.
170l=170dm3 170dm=1700cm 1700:85=20 5*20=100cm
1700-100=1600 1600:4=400cm
Odp:Długości krawędzi podstawy mają 400cm.
7.
a)4*4+y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y+y*y*y*y*y*y*y*y*y i to wszystko pomnóż przez to
b)a*a*a*a*a*a*a*a(...takich a ma być 100)-b*b*b*b..(takich ma być 144)
9.
-2 1/3;1/4;-0,7;1 2/5
10.
1:2000 1=2000cm 2000cm*2.5= 5000cm=50m.
Odp: Odległość wynosi 50m.
11.
16+8=24cm żebyś wiedział jak to zrobić to trzeba ten rysunek narysować i będzie banalne:)