1. Na czym polega elektryzowanie przez tarcie?
2. Jak elektryzują się ciała przez tarcie?
3.Jak oddziałują na siebie naelektryzowane ciała?
4. Jakie są rodzaje ładunków elektrycznych?
5. Co jest jednostką ładunku elektrycznego?
6. Jak zbudowany jest atom?
7. Jaki ładunek posiadają elektrony, neutrony i protony?
8. Kiedy ciało naelektryzowane posiada ładunek dodatni, a kiedy ujemny?
9. Co t jest uziemienie?
10. Co to jest jon dodatni i ujemny?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:53:26+01:00
1. Polega na przejściu elektronów z jednego ciała na drugie.
2. Przeciwnymi znakami, ciało z nadmiarem elektronów naładowane jest ujemnie, z niedoborem - dodatnio.
3. Naelektryzowane różnoimiennie przyciągają się, a jednoimiennie - odpychają.
4. Ładunek dodatni - proton, ujemny - elektron.
5. 1 kulomb [1C].
6. Z jądra (z protonami i neutronami) i z powłok elektronowych (po których krążą elektrony).
7. Elektrony - ujemny, protony - dodatni, neutrony są neutralne (nie posiadają żadnego ładunku).
8. Dodatnio - wtedy gdy ma niedobór elektronów, ujemnie wtedy gdy ma nadmiar elektronów.
9. Taki przewód, dzięki któremu naelektryzowane ciało przytwierdzone do ziemi ulega zobojętnieniu.
10. Jod dodatni - atom lub grupa atomów o dodatnim ładunku elektrycznym, ujemny - atom lub grupa atomów o ujemnym ładunku elektryczny.
20 1 20