Odpowiedzi

2010-03-03T20:10:42+01:00
Ustrój monarchia Konstytucyjna
królem został Fryderyk august(unia personalna z Saksonią)
zlikwidowane poddaństwo osobiste chłopów
równość obywateli wobec Prawa
na czele polskiej armii miał stanąć książę Józef poniatowski

reformy K. warszawskiego;
wysokie cło
pozostawienie ziemi w rękach szlachty
pow. zakłady przemysłowe dla potrzeb armii
rozwój uprawy ziemniaków i gorzelnictwa, hodowla owiec
rozwój oświaty i szkolnictwa
4 4 4