Odpowiedzi

2010-03-03T19:51:29+01:00
Rodzaje wykresów: Kolumnowy, liniowy, punktowy, pierścieniowy, kołowy.
W wykresie kolumnowym wartości liczbowe są przedstawiane za pomocą pionowych kolumn, które różnią się wielkością; jest to najpopularniejszy typ wykresu.
2010-03-03T19:53:27+01:00
Wykres liniowy
Wykres słupkowy
Wykres kołowy
Wykres kolumnowy
Wykres punktowy

Wykres kołowy służy do prezentacji procentowego udziału poszczególnych obserwacji w całości. Ma postać koła podzielonego na wycinki odpowiadające poszczególnym zmiennym lub obserwacjom.
2010-03-03T19:54:52+01:00
Wykresy liniowe >Wykresy słupkowe >Wykresy świecowe >Wykresy punktowo-symboliczne >Wykres kolumnowy


Wykres kolumnowy-


typ wykresu biznesowego, w którym wartości liczbowe są przedstawiane za pomocą pionowych kolumn; jest to najpopularniejszy typ wykresu stosowany w grafice biznesowej, stosowany zazwyczaj do pokazania zmian wartości w czasie (np. roczna dynamika sprzedaży) i/lub struktury wartości (np. porównanie kilku firm).

Wykres kolumnowy występuje w dwóch wariantach:

standardowy, gdzie każdy każdą wartość reprezentuje oddzielna kolumna
stosowy (skumulowany), gdzie kilka wartości jest umieszczonych na stosie, tworząc pojedynczą kolumnę wartości.
1 5 1